Aktie-bryggeriet Trondheim
Etbl.1900 - U 1966


Aktiebryggeriet Trondheim
ble stiftet i 1899 og selve bryggeriet  etablert på Lade i 1900.
Bryggeriet ble raskt E.C. Dahls bryggeri's fremste konkurrent i byen.

I 1966 lyktes det etter mange forsøk, å fusjonere E.C. Dahls bryggeri og Aktiebryggeriet under navnet Aktiebryggeriet - E.C. Dahl.

Fire år senere endret selskapet navnet til E.C. Dahls Bryggeri AS.

I 1918 gikk Aktiebryggeriet til oppkjøp av Trondhjems Bryggeri, som hadde sin forløper i Schreiners Bryggeri fra 1839.

I 1940 hadde Aktiebryggeriet om lag hele 70 ansatte.

I 1966 lyktes det, etter mange forsøk, å fusjonere Aktiebryggeriet og E.C. Dahls under navnet  Aktiebryggeriet - E.C. Dahl.

Fire år senere ble navnet endret til E.C. Dahls bryggeri AS som er hva vi kjenner det best som i dag.

 
A0501-ATN

Pilsener-Øl
Opplag     Produsert etter orginal etikett
Prod.år  
Idè Arne Solvang
Produsent Premium Design
Bakside  
Nostalgiserie 3
Størrelse B x H 21,5mm x 29mm
   
0502-ATN

Mørkt Eksportøl
Opplag     Produsert etter orginal etikett
Prod.år  
Idè Arne Solvang
Produsent Premium Design
Bakside  
Nostalgiserie 3
Størrelse B x H 21,5mm x 29mm
   
0503-ATN

Lagerøl
Lett Type
Opplag     Produsert etter orginal etikett
Prod.år  
Idè Arne Solvang
Produsent Premium Design
Bakside  
Nostalgiserie 3
Størrelse B x H 21mm x 29mm
   
0504-ATN

Juleøl
Opplag 300   Produsert etter orginal etikett
Prod.år  
Idè Arne Solvang
Produsent Premium Design
Bakside  
Nostalgiserie 1
Størrelse B x H 23mm x 23mm
 

Sist oppdatert - 22.03.2016
 
© Alle rettigheter pils-pin.no